„Srdce človeka je veľmi podobné moru, má svoje búrky, má svoje prílivy a vo svojich hĺbkach má aj svoje perly.“ — Vincent Van Gogh

Certifikáty

Ku každému z našich produktov, dostanete overený certifikát z puncovného úradu SR a gemologického laboratória SR.

 

Vzor: