„Srdce človeka je veľmi podobné moru, má svoje búrky, má svoje prílivy a vo svojich hĺbkach má aj svoje perly.“ — Vincent Van Gogh